Kontakt

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Jaroslav Štefek


jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz


+420 494 531 054
+420 604 606 666


Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Aneta Mędza


aneta.medza@karr.pl


+48 882 567 969


Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Jerzy Kuśnierz


jerzy.kusnierz@karr.pl


+48 600 837 174


Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis


biuro@eg.ng.pl


+48 74 867 71 30


EUWT Novum

Justyna Sawicka


biuro@euwt-novum.eu


+48 519 623 714


EUWT Novum

Monika Kozłowska


monika.kozlowska@euwt-novum.eu


+48 506 425 002

    W polityce prywatności zamieściliśmy szczegółowy opis tego, czy i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe z formularza: Polityka prywatności