Regulamin

Polsko-czeskie kursy języka czeskiego i polskiego


1. Sposób rekrutacji uczestników polsko-czeskich kursów


W ramach projektu przewidywana jest realizacja 3 rocznych cyklów zajęć języka czeskiego i polskiego dla łącznie 300 uczestników. W czasie 1 kursu zostanie przeszkolonych 50 uczestników z Polski i 50 uczestników w Czech, czyli razem 100 osób.

Jednostki delegujące: sektor non-profit – wnioskodawcy kwalifikowalni w OP 4 – gminy, związki gmin, organizacje non-profit, izby zawodowe, stowarzyszenia itp.

Uczestnicy: osoby zajmujące się działaniami podejmowanymi w ramach współpracy transgranicznej i mające kontakt z turystami w jednostce delegującej, czyli np. menadżerowie projektów transgranicznych, burmistrzowie, pracownicy informacji turystycznych, pracownicy muzeów, przedstawiciele szkół itp.

Zasięg terytorialny: obszar administracyjny EUWT NOVUM (kraj liberecki, kraj kralovohradecki, kraj pardubicki, kraj ołomuniecki, podregion wałbrzyski i podregion jeleniogórski) oraz organizacje mające siedzibę na tym obszarze.

Forma rekrutacji: Poprzez zgłaszanie się chętnych osób do partnerów projektu.

  • Osoby z obszaru kraju libereckiego – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, Miroslav Vlasak e-mail: miroslav.vlasak@euwt-novum.eu.
  • Osoby z obszaru kraju kralovohradeckiego, kraju pardubickiego, kraju ołomunieckiego – Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Jaroslav Štefek, jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz.
  • Osoby z obszaru podregionu wałbrzyskiego – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Bernadeta Tambor, btambor@eg.ng.pl.
  • Osoby z obszaru podregionu jeleniogórskiego – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Aneta Mędza, aneta.medza@karr.pl.

2. Opis jednego cyklu kursu:


Liczba uczestników kursu: 100 uczestników – 50 z Polski i 50 z Czech

Czas trwania kursu: 10 miesięcy – tzw. jeden rok szkolny, uczestnicy wezmą udział  w kursie podczas jednego roku szkolnego trwającego od września do czerwca (1 kurs = 10 miesięcy).

Prowadzenie zajęć: Naukę kursanci rozpoczną we wrześniu za pośrednictwem modułu elearningowego. Po osiągnięciu pewnego poziomu wiedzy, w drugiej połowie roku szkolnego zorganizowane zostanie dla wszystkich uczestników jedno wspólne 3-dniowe spotkanie. Ze względu na elastyczność czasową i podział dużej grupy osób zorganizowane będą 2  spotkania dla 50 uczestników (25 PL/25 CZ). Uczestnicy kursów spotkają się w jednym miejscu na 3 dni, mając zapewniony nocleg, w którym będą przebiegały całodniowe intensywne zajęcia z lektorem, podczas których przećwiczą w praktyce wiedzę zdobytą w ramach e-learningu. Po trzydniowych praktycznych zajęciach kurs będzie kontynuowany w formie e-learningowej aż do jego zakończenia. Kurs zakończą jednodniowe warsztaty podsumowujące. ZAPISANIE SIĘ NA KURS E-LEARNINGOWY JEST JEDNOZNACZNE ZE ZOBOWIĄZANIEM SIĘ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWÓCH WYŻEJ WYMIENIONYCH SPOTKANIACH (3-DNIOWE SPOTKANIE Z LEKTOREM ORAZ WARSZTATY PODSUMOWUJĄCE).