E-learningová platforma

Projekt „Vzdělávání nezná hranic” je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

REGISTROVAT