Podmínky

Česko-polské kurzy českého a polského jazyka


1. Způsob výběru účastníků česko-polských kurzů


V rámci projektu budou realizovány 3 roční kurzy výuky polského a českého jazyka celkem pro 300 účastníků. Během 1 kurzu bude vyškoleno 50 účastníků z ČR a 50 účastníků z PR, to je 100 účastníků.

Vysílající organizace: neziskový sektor – oprávnění žadatelé v PO 4 – obce, svazky obcí, neziskové organizace, profesní komory, spolky apod.

Účastníci: osoby zabývající se aktivitami přeshraniční spolupráce a přicházející do kontaktu s turisty ve vysílající organizaci, to je např. manažeři přeshraničních projektů, starostové, pracovníci informačních center, pracovníci muzeí, zástupci škol, apod.

Územní vymezení: správní území ESÚS NOVUM (Dolnoslezské vojvodství, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj) a organizace se sídlem na vymezeném území

Způsob výběru: zájemci se budou přihlašovat prostřednictvím partnerů projektu.

  • Zájemci z území Libereckého kraje – Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, Miroslav Vlasák, e-mail: miroslav.vlasak@euwt-novum.eu.
  • Zájemci z území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje – Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Jaroslav Štefek, jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz.
  • Zájemci z území regionu Wałbrzych – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Bernadeta Tambor, btambor@eg.ng.pl.
  • Zájemci z území regionu Jelenia Góra – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Aneta Mędza, aneta.medza@karr.pl.

2. Popis jednoho cyklu kurzu:


Počet účastníků kurzu: 100 účastníků – 50 z CR a 50 z PR

Délka kurzu: 10 měsíců – tzv. jeden školní rok, účastníci se budou účastnit vždy jednoho školního roku trvajícího od září do června (1 kurz = 10 měsíců).

Postup výuky: Výuka bude zahájena v září prostřednictvím e-learningového modulu. Po dosažení určité úrovně znalostí ve druhé polovině školního roku bude následovat pro všechny účastníky jedno společné 3 denní setkání. Vzhledem k časové variabilitě a rozdělení velkého počtu účastníků se bude jednat o 2 setkání po 50 účastnících (25 CR/25 PR). Účastníci kurzů se sjedou na jedno místo s noclehem na 3 dny, kde bude probíhat celodenní intenzivní výuka s lektorem, kde si osvojí dosačené znalosti z e-learningu v praxi. Po třídenní praktické výuce bude kurz dále pokračovat opět e-learningem až do ukončení školního roku v červnu. Kurz bude ukončen závěrečným jednodenním workshopem. PŘIHLÁŠKA DO E-LEARNINGOVÉHO KURZU JE PODMÍNĚNA ZÁVAZKEM ÚČASTI NA DVOU VÝŠE UVEDENÝCH SETKÁNÍCH (3 DENNÍ KURZ Z LEKTOREM A ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP).